Glavni izbornik

Upiši se već danas!

 • Obrazovanje u trajanju od 6 mjeseci
 • Predavanje se održava jednom tjedno
 • Rad na Ableton softveru
 • Program je u procesu verifikacije za preddiplomski studij
 • Praktični rad na vrhunskoj audio opremi
 • Zagreb, Split, Rijeka i Ljubljana
 • Početak nove grupe: listopad 2020.

Info programa

Produkcija elektroničke glazbe poprima sve veće razmjere, od underground do mainstream produkcije. Kako je danas uobičajena pojava da je ista osoba i producent i izvođač i autor i manager, tako je potrebno puno više truda uložiti u razumijevanje svih aspekata elektroničke glazbe.

U programu se uči programirati, sintetizirati, dizajnirati i obrađivati zvuk elektronike koji može konkurirati vrhunskim produkcijama današnje moderne produkcije. Također se mnogo vremena posvećuje miksu elektroničke glazbe, live izvođenju, te procesu izdavanja i promocije glazbe. Program se realizira u optimalnom omjeru između teorije i praktične nastave, a za svakog polaznika je osigurano računalo Apple Mac Mini za praktični rad na nastavi.

 • Teorija zvuka, decibeli i psihoakustika

 • Ableton softver i digitalna tehnologija

 • Obrada zvuka (EQ, dinamika i efekti)

 • Sinteza i dizajn zvuka

 • Programiranje ritma i aranžiranje

 • Miks snimljenog projekta

 
EMI Institute - Produkcija elektroničke glazbe
EMI Institute - Produkcija elektroničke glazbe
EMI Institute - Produkcija elektroničke glazbe
EMI Institute - Produkcija elektroničke glazbe
EMI Institute - Produkcija elektroničke glazbe
EMI Institute - Produkcija elektroničke glazbe
 
* Validated by the

Provjera znanja

Za provjeru stečenog znanja polaznik piše dva teorijska ispita koja ulaze u završnu ocjenu. Također se ocjenjuju praktičan rad i vježbe te završni miks projekta kojeg su polaznici snimali zajedno s predavačem za vrijeme obrazovanja.

2 x Teorijski ispit1 x Programiranje1 x Miks