Glavni izbornik

Cijena – 9.900,00 kn (11.900,00 kn na rate)

 • Obrazovanje u trajanju od 6 mjeseci
 • Predavanje se održava jednom tjedno
 • Rad na Cubase softveru
 • Program je uključen u Bachelor Degree proces
 • Praktični rad na vrhunskoj audio opremi
 • Zagreb, Split, Rijeka i Ljubljana
 • Početak nove grupe: listopad 2019.
Music production Zagreb i Rijeka
Cubase

Info programa

Program za Live inženjering u 6 mjeseci obrazovanja uključuje sve potrebne teorijske i praktične elemente i stavlja polaznika u stvarne situacije koje se odvijaju na Live glazbenim događanjima. Polaznici će savladati sve ključne segmente digitalne i analogne opreme, od vrhunskih konzola, mikrofona, različitih razglasnih sistema i sve to koristiti u različitim okruženjima. Škola je za ovaj program osigurala suradnju sa mnogim ključnim ljudima, tvrtkama i prostorima kako bi se program realizirao na što kvalitetnijoj razini.

Program se izvodi u malim grupama kako bi se osigurao individualni pristup polazniku, što znači da će svaki polaznik samostalno odrađivati praktične tonske probe.

 • Teorija zvuka, decibeli i psihoakustika

 • Digitalni sistemi i protokoli

 • Obrada zvuka (EQ, dinamika i efekti)

 • Zvučnici, pojačala i skretnice

 • Ozvučavanje instrumenata

 • Praktični rad u koncertnom prostoru

EMI Institute - Live inženjering
EMI Institute - Live inženjering
EMI Institute - Live inženjering
EMI Institute - Live inženjering
EMI Institute - Live inženjering
EMI Institute - Live inženjering
* Validated by the

Provjera znanja

Za provjeru stečenog znanja polaznik piše jedan teorijski ispit koji ulazi u završnu ocjenu. Također se ocjenjuje praktičan rad i vježbe za vrijeme obrazovanja. Za pripreme ispita osigurana je literatura napisana od strane EMI učilišta.

1 x Teorijski ispit    1 x Tonska proba i miks