Glavni izbornik

Ableton 9

O Abletonu svi govore kako je to program budućnosti, a mi kako moramo biti u trendu smo si već osigurali jedan primjerak. Toliku brzinu rada i fleksibilnost koju posjeduje Ableton je gotovo nemoguće vidjeti na nekim drugim programima za glazbenu produkciju. Tako je u novoj verziji 9 moguće još brže pretraživati audio zapise te instrumente i efekte. Uz potpuno novi sustav pretraživanja od bitnih novosti se može izdvojiti snimanje automatizacija u Session preglednik, a koje se potome mogu prebacivati zajedno sa Clipom u Arrangement preglednik. Iako su opcije prebacivanja ritmičkih i harmonijskih audio zapisa u MIDI već viđena stvar kod nekih drugih programa, Ableton je i te opcije postavio u novu verziju. Kako su ove opcije korisne u glazbenoj produkciji palac gore za te nove mogućnosti. Od uređaja za obradu signala paletu je popunio novi Glue kompresor kao moćan alat u masteringu, ali i paralelnoj kompresiji. EQ je dobio potpuno nove algoritme za još bolji i transparentniji zvuk, a stadardni kompresor sada ima vizualni preglednik vala i stupnja kompresije. Iako ovo nije sve od novosti, uz naravno malo ugodniji izgled cijelog programa, dovoljno je za reći da su napravili dobar posao. Dobar posao u Abletonu :)))

Miks na konzoli SSL C200 HD
Live snimanje jazza